Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wyszynach będzie wielkim zaszczytem, dumą, a także wyzwaniem i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. Będzie również pomocą w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.

Wybór Mikołaja Kopernika na patrona szkoły nastąpił w dniu 17 czerwca 2015 r. zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. W pracę związaną z wyborem patrona zaangażowali się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Po uwzględnieniu w głosowaniu propozycji wszystkich podmiotów szkoły, okazało się, że spośród trzech kandydatów na patrona (Maria Konopnicka, Mikołaj Kopernik, Janusz Korczak) większość głosów uzyskał Mikołaj Kopernik.

Słowa i muzyka: Aleksandra Struska - Musiał
Aranżacja: Sylwia Nowastowska

 

 1. W noc pogodną, w niebo zapatrzony
  Kopernik, sercom naszym bliski,
  Pokochał gwiazdy jak szalony
  I odtąd były mu wszystkim:
  Ref.:  Jego domem, jego prawdą i ufnością,
  I nadzieją, i odwagą i miłością. x 2

 2. I my po gwiazdy stąd ruszymy;
  Z małej Ojczyzny, z Wyszyn ukochanych.
  O tym, czym dla nas są Wyszyny,
  Dziś jednym głosem zaśpiewamy:
  Ref.:  Naszym domem, naszą prawdą i ufnością,
  I nadzieją, i odwagą i miłością. x 2

 3. W naszej szkole w nadziei się wzrośnie,
  Tu jedność wpisano nam w serce;
  Czym jest dla nas, śpiewajmy radośnie,
  Trzymając się mocno za ręce:
  Ref.:  Naszym domem, naszą prawdą i ufnością,
  I nadzieją, i odwagą i miłością. x 2

Szkoła Podstawowa w Wyszynach istnieje od  niemalże stu lat. Po wojnie w 1945 r. wznowiła swoja działalność na terenie wsi Wyszyny. Od 1969 r. szkoła znajduje się w jednopoziomowym budynku otoczonym zielenią. Bazę szkoły stanowią: pracownia komputerowa, językowa oraz przyrodnicza. Posiadamy salę sportową oraz zewnętrzny plac zabaw, wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła”.

W roku szkolnym 2021/2022 w 9 oddziałach uczy się 153 uczniów. Szkoła stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach.

Aby wzbogacić proces edukacyjno – wychowawczy w szkole organizujemy:

 • wycieczki krajoznawcze, edukacyjno – rekreacyjne, rajdy rowerowe,
 • wyjazdy do kina, teatru,
 • apele okolicznościowe: z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Jasełka,
 • uroczystości klasowe: wigilie klasowe, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka
 • dyskoteki,
 • Dzień Języka Ojczystego, Dzień Języków Obcych, dzień sportu, dzień bezpieczeństwa,
 • Dzień Matematyki, Dzień Tabliczki Mnożenia,
 • pikniki integracyjne z rodzicami.

Bierzemy udział w programach i projektach rządowych oraz akcjach ogólnopolskich:

 • Program „Wyprawka szkolna”
 • Program "Umiem pływać"
 • Program „Szklanka mleka”
 • Program „Owoce i warzywa w szkole”
 • e-Szkoła: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
 • Program „Ratujemy i uczymy ratować”, prowadzony przy współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Program „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”- dotyczące palenia tytoniu,
 • Program profilaktyczny „Trzymaj formę”,
 • Świąteczna zbiórka żywności pod patronatem Pilskiego Banku Żywności,
 • Akcja „Bezpieczny Puchatek” skierowana do uczniów klas I, dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się na drodze,
 • Akcja „Bezpieczne wakacje”,
 • Program profilaktyczny „Postaw na rodzinę”.

Jesteśmy małą szkołą, przyjazną dzieciom i rodzicom. Staramy  się stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, realizując ich pasje i marzenia. Poprzez naukę i zabawę rozwijamy intelektualnie i przygotowujemy do życia.

 • Kl. I A wychowawca:mgr Marlena Gładych
 • Kl. II A wychowawca: mgr Jolanta Musiał
 • Kl. III A wychowawca: mgr Anna Duszka
 • Kl. IV A wychowawca: mgr Magdalena Olczak
 • Kl. V A wychowawca: mgr Magdalena Thom
 • Kl. VI A wychowawca: mgr Dorota Jelińska
 • Kl. VII A wychowawca: mgr Edyta Kaźmierska
 • Kl. VII B wychowawca: mgr Magdalena Geisler
 • Kl. VIII A wychowawca: mgr Izabela Turostowska

Dyrekcja Szkoły
mgr Donata Kędzierska

Nauczyciele

 • mgr Barbara Adamska (chemia)
 • mgr Karolina Binkowska (pedagog)
 • mgr Jarosław Dajczak (wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa)
 • mgr Anna Duszka (edukacja wczesnoszkolna, plastyka, logopedia)
 • mgr Magdalena Geisler (język polski, nauczanie indywidualne, biblioteka)
 • mgr Marlena Gładych (edukacja wczesnoszkolna, matematyka, nauczanie indywidualne)
 • mgr Dorota Jelińska (religia, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, świetlica)
 • mgr Edyta Kaźmierska (historia, wiedza o społeczeństwie, wdżr, nauczanie indywidualne)
 • mgr Donata Kędzierska (przyroda, geografia)
 • mgr Alicja Kępka  (muzyka)
 • mgr Krzysztof Kryszkiewicz (wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna)
 • mgr Jowita Laube (psycholog)
 • mgr Jolanta Musiał (edukacja wczesnoszkolna, świetlica)
 • mgr Maria Nawrocka (biologia, świetlica)
 • dr Kamila Nowicka (fizyka)
 • mgr Magdalena Olczak (j. polski, nauczanie indywidualne)
 • mgr Joanna Polcyn (język angielski, język polski)
 • ks. Bogdan Spychaj (religia)
 • mgr Małgorzata Szymankiewicz - Jenczyk (język angielski, świetlica)
 • mgr Magdalena Thom (j. niemiecki)
 • mgr Izabela Turostowska (matematyka)

Pracownicy administracji

 • Malwina Gotszling

Pracownicy obsługi

 • Dorota Dzik
 • Maria Mucha
 • Alicja Walkowiak
 • Adrian Turostowski

Ilość dzieci

153


 

Organ prowadzący

Urząd Miasta i Gminy Budzyń


Baza szkoły

 • pracownie przedmiotowe: języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii
 • laboratorium językowe
 • pracownia informatyczna
 • hala sportowa